Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Tự học thực hành kế toán Thuế. Phần 2 : Kê Khai Thuế GTGT

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ : KÊ KHAI THUẾ GTGT

1. Cách tính thuế GTGT và viết hóa đơn GTGT

Viết thuần thục hóa đơn, nếu đơn giá có VAT rồi thì chia ngược lại để lấy đơn giá chưa có VAT, VD: đơn vé xe buýt đã bao gồm VAT là 3000 thì giá chưa bào gồm thuế là 3000/1,1.
 
Công thức tính thuế đối với trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn đặc thù là giá đã có thuế GTGT thì căn cứ giá bán có thuế GTGT để tính ra giá bán chưa có thuế GTGT ( hoặc trong thực tế khi giám đốc đưa hợp đồng trong đó giá đã bao gồm thuế VAT cho các kế toán viết hóa đơn)
 
                            Giá thanh toán
Giá chưa có thuế = ----------------------------------
                            (1+thuế xuất)
Công thứ tính VAT hàng nhập khẩu :
Tổng tiền hàng + Thuế NK + thuế TTĐB = Tổng tiền x thuế suất
Chú ý: Liên quan đến hóa đơn chứng từ thì phải đọc TT219/2013, TT 39/2014

2. Đối tượng nộp hồ sơ khai thuế GTGT:

Là các tổ chức các nhân có tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT ở VN và tổ chức cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT và các tổ chức cá nhân khấu trừ thuế, làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế.

3. Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai thuế

Hồ sơ khai thuế GTGT thông thường: tờ khai theo mẫu GTGT theo mẫu 01/GTGT, trong đó gồm các phụ lục: 
Phụ lục 01-1/GTGT: bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra
Phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
Theo luật Thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hiệu lực ngày 1/1/2015 thì kể từ năm 2015 trở đi hồ sơ khai thuế không cần phải nộp kèm theo 2 PL trên, nhưng để tổng hợp số liệu lên tờ khai 01/GTGT thì các bạn vẫn phải làm 2 PL này.
 
Xác định kỳ kê khai:
Trước tháng 7/2013 thuế GTGT chỉ có một kỳ kê khai theo tháng, Nhưng bắt đầu từ tháng 7 năm 2013 theo CV 8355/BTC-TCT hướng dẫn một số điều luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 thì có thêm một kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Và mới nhất hiện nay là TT 151/2014 quy định:
+ Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý: Theo thông tư 151/2014 chính thức có hiệu lực ngày 15/11/2014, việc Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
+ Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng: Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.
+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Đối với doanh nghiệp thành lập trong năm 2013 và 2014 ( hoạt động chưa đủ 12 tháng của 01 năm dương lịch) thuộc trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD  việc khai thuế GTGT được thực  hiện theo quý và bắt đầu từ quý 4/2014, sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ vào mức doanh thu bán HH, DV của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.
Chú ý:
-    Trường hợp NNT đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý (tại thời điểm áp dụng TT156/2013/TT-BTC) nhưng đã gửi thông báo xin chuyển sang kê khai theo mẫu 07/GTGT (ban hành kèm theo TT 151/2014) thì vẫn thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng đến hết chu kỳ 31/12/2016.
-    Trường hợp NNT đang kê khai thuế GTGT theo tháng, kể từ khi TT 151/2014 có hiệu lực thì sẽ chuyển sang kê khai theo quý từ quý 4/2014  (tháng 10, tháng 11 và tháng 12) nhưng đã lỡ kê khai thuế tháng 10 rồi thì NNT cần phải nộp mẫu 07/GTGT chậm nhất ngày 20/11, hoặc NNT làm công văn xin huỷ tờ khai tháng 10 để thực hiện kê khai thuế GTGT theo đúng quy định.

4. Hướng dẫn thực hành kê khai

- Tải phần mềm: HTKK 3.3.4 mới nhất

Thực hành kê khai:…Trên HTKK thuế, chọn mục thuế GTGT -> tick vào tờ khai GTGT 01/GTGT
Khi doanh nghiệp được cấp mã số thuế thì hàng tháng phải làm  tờ khai thuế GTGT, có 2 trường hợp xảy ra:
Doanh nghiệp không có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ: cách làm: tích vào chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế GTGT. Sau khi làm xong in thành 3 bộ mang nộp cơ quan thuế.
Doanh nghiệp có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ:
Chú ý: trước khi kê 2 bản bán ra mua vào thì phải chuyển số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước trên tờ khai nếu có
Nếu tờ khải kỳ trước dư ở chỉ tiêu 40 thì số tiền này phải nộp cho nhà nước, ko đc chuyển sang kỳ sau
Nếu kỳ trước có số tiền dư ở 43 thì số tiền này đc chuyển sang chỉ tiêu 22 của tháng hiện tại
Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1/GTGT
 
Phân biệt sự giống và khác nhau giữa hàng hóa dịch vụ giữa hàng hóa ko chịu thuế và chịu thuế )%. Đọc thông tư 129.
Giống nhau: Đều ko phải nộp thuế VAT đầu ra
Khác nhau:
Ko chịu thuế VAT 0%   
Chịu thuế suất 0%.
1.Phần thuế suất khi viết hóa đơn gạch chéo
Tiền thuế viết số 0 
2. Các hóa đơn đầu vào sẽ không đc khấu trừ VAT
3. Nhà nước chưa đánh thuế
1. Phần thuế suất 0%.
Tiền thuế thì gạch chéo
2. Các hóa đơn đầu vào đc khấu trừ VAT
 
3. Bị nhà nước đánh thuế ở mức 0%
 
Mục 5: Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai GTGT, Người nộp thuế kê khai toàn bộ các hóa đơn bán hàng hóa dich vụ, bán hàng đại lý đối với đl bán đúng giá hưởng hoa hồng và các hóa đơn xuất hàng ủy thác nhập khẩu
Lưu ý: số liệu trên chỉ tiêu này không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
 
Hóa đơn điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng, giá bán của cơ sở kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ đối với hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất bán trước đó, ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê, còn hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường
Hóa đơn nhận trả lại hàng của đơn vị mua hàng( liên 2 nhận từ người mua khi trả lại hàng họ phải viết 3 hóa đơn GTGT ghi lại hàng trả), ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê bán ra ( liên 3 của minh đã xuất từ trước)
Đối với hóa đơn GTGT bị thu hồi kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn. ( ví dụ trường hợp bán cho đối tượng ko có hóa đơn, trả lại hàng) ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê
Đối với hóa đơn đã kê khai các kỳ trước do sai sót( sai sót ko làm tăng, giảm thuế VAT phải nộp hoặc số thuế VAT còn đc khấu trừ, còn được hoàn) phải hủy để lập lại hóa đơn thay thế thì ghi âm trên cột doanh thu và cột thuế VAT trên bảng kê
Đối với hóa đơn xuất tiêu dung nội bộ( theo giá bán cho khi nộp thuế, còn theo kế toán thì theo giá vốn), xuất khuyến mại ( so sánh giữa hạch toán kế toán và hạch toán thuế) , quảng cáo, biếu tặng kê khai bình thường
Đối với hóa đơn dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng, như: điện, nước, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác thì đc kê khai tổng hợp danh sách bán lẻ trong ngày, ko phải kê khai theo từng lần thanh toán
 
Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào
Chỉ tiêu 1: ...
Các điều kiện khấu trừ thuế:
Về chứng từ: hợp lý, hợp lê và hợp pháp ( tính hợp lệ quan trọng nhất: là phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn và phải là hóa đơn liên 2 gốc
Về thời gian: hóa đơn đầu vào được kê khai trong vòng 6 tháng kể từ tháng phát sinh
Về trị giá: phải thanh toán qua ngân hàng nếu tổng trị giá hóa đơn trên 20 triệu
Chú ý:
Hóa đơn thông thường không kê vào mục này 
Đối với hóa đơn có phí, kê khai bình thường nhưng tiền phí ko kê vào, bởi vì phí ko chịu thuế.
Đối với hóa đơn đặc thù như vé xe vé tàu thì phải chia ngược lại để tính số thuế GTGT
Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm giá, số lượng của hóa đơn đã mua hàng trước đó: hóa đơn đc giảm thì ghi ấm cột doanh thu và số thuế GTGT trên bảng kê, hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường
Đối với hóa đơn xuất trả lại hàng của đơn vị bán hàng: ghi âm cột doanh số và số thuế GTGT trên bảng kê
2. Chỉ tiêu 2:
3. chỉ tiêu 3:...
Sau khi kê xong 2 bảng bán ra mua vào, số liệu tự động nhảy sang tờ khai
Nếu kê vào mục 3 của bảng kê mua vào, thì bắt buộc phải thêm phụ lục 01-4A/GTGT
Cách 1: kê hai bảng bán ra, mua vào trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai ( giống như trường hợp đã kê bên trên)
 Cách 2:  kê hai bảng bán ra, mua vào ngoài excel, sau đó tải bảng kê vào phần mền hỗ trợ kê khai – ko bắt buộc, do kế toán lựa chọn cho phù hợp
Cách làm: trên hỗ trợ kê khai thuế, chọn mục trợ giúp -> bảng kê bán ra, sau khi kê xong phải ghi lại tên file( tên file ko đc ghi có dấu) -> save as ...-> “bangkebanrathang2”, ... phải đóng file đó lại trước khi tải dữ liệu vào phần mền hỗ trợ kê khai
Cách tải dữ liệu vào phần mền: Mở phần mền HTKK, chọn mục Thuế GTGT -> chọn GTGT 01-> chọn phụ lục...-> tích vào “tải bảng kê” bên góc trên trái màn hình ---> “thêm dữ liệu mới, xóa dữ liệu đã có” --> bấm vào nút “...” để tìm file -> “ tải dữ liệu”
Cách sao lưu dữ liệu:
Vào my computer -> ổ C -> program -> HTKK 3.2.5 ->data file -> copy foder mã số thuế vào usb rồi sang máy cần sao lưu paste, như vậy thì nó sẽ lưu giữ toàn bộ dữ liệu. 
Còn  chỉ muốn lấy những tháng cần thiết thôi thì tích vào forder màu vàng và chỉ copy mục nhỏ( có hình quả cầu màu vàng) mà cần thiết thôi.
 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Chuyên dạy thực hành kế toán thuế trên chứng từ thực tế
Mr Thật: 0989.233.284

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
Các tin tức liên quan
Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo thông tư 111/2013/TT-BCTC
Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thuế thu nhập
Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp
Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT
Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài
Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo luật thuế mới nhất
Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đặt in lần đầu - lần 2
Cách tính thuế theo phương pháp khấu trừ
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 5%
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 0%
Đối tượng mua hóa đơn bán lẻ của cơ quan thuế
Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại, quảng cáo, làm mẫu theo mẫu
Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng, lập hóa đơn bán hàng
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Phương Pháp Học Thực Hành Kế Toán Hiệu Qủa Nhất
Tự học kế toán thuế. Phần 1: THUẾ MÔN BÀI
Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân 2014
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Các loại thuế doanh nghiệp phải đóng khi đăng ký kinh doanh
Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN - Mẫu 05/KK-TNCN
Báo cáo thuế GTGT hàng tháng TNDN quý
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN 2014
Cách khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ
Cách xác định chi phí và tính thuế GTGT cho tiền thuê nhà
Phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT
Các điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Cách viết hóa đơn bán hàng giảm giá, khuyến mại, cho, biếu, tặng...
Xử lý các trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Các đối tượng không phải chịu thuế GTGT
Hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế cá nhân
Tự học Quyết toán thuế TNCN
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels