Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Tự ý nghỉ việc trong thời gian thử việc có được trả lương không

 

Tôi đã thử việc kế toán tại một công ty. Nhưng sau 2 tháng thử việc tôi không ký hợp đồng lao động và tự ý nghỉ việc mà không ban giao công việc lại cho công ty.

Khi tôi vào làm việc, công ty cũng không có hợp đồng thử việc mà chỉ có thư mời làm việc. Sau khi nghỉ làm, tôi chỉ viết đơn xin nghỉ việc gửi qua email đến công ty.

Công ty có thông báo mời tôi đến công ty để giải quyết việc chấm dứt làm việc, nhưng do ở xa nên tôi không đến. Công ty cũng chưa thanh toán cho tôi 1 tháng lương làm việc. Xin hỏi tôi có được nhận 1 tháng lương này không?


Công ty kế toán Thiên Ưng TRẢ LỜI:


- Về trường hợp của bạn, Điều 32 Bộ luật lao động quy định: người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về quyền, nghĩa vụ của hai bên. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày đối với lao động khác.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận làm thử mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải nhận người lao động vào làm việc chính thức như đã thỏa thuận.

Theo quy định pháp luật nêu trên, trong thời gian thử việc, bạn có quyền hủy bỏ thỏa thuận làm thử mà không cần thông báo trước cho công ty và không phải bồi thường. Do đó sau 2 tháng thử việc, bạn không tiếp tục ký hợp đồng lao động với công ty và tự ý nghỉ việc là đúng theo quy định của pháp luật lao động.

Bạn đã làm việc trong công ty được 2 tháng mà còn 1 tháng lương chưa được nhận thì công ty phải có nghĩa vụ trả cho bạn 1 tháng lương còn lại theo đúng quy định tại Điều 32 Bộ luật lao động.

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014