Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Tự học kế toán thuế. Phần 1: THUẾ MÔN BÀI

 

TỰ HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ MÔN BÀItự học kế toán thuế

Kế toán phải update các thông tư nghị định liên tục. Đặc biệt là các phần mềm
1. Cơ sở pháp lý:
 
Nghị quyết 473/NQ-HĐNN ngày 10/9/1991
Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002
Thông tư 42/2003/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi bổ sung thông tư 96/2002 ngày 24/10/2002
Thông tư 156/2013/TT-BTC ( mới nhất)
Thông tư 08/2013/TT-BTC
Cách tìm tông tư: google  số thông tư
 
2. Thuế môn bài và đối tượng nộp thuế:
 
Thuế môn bài là loại thuế được thu một lần vào đầu năm. Khoản thu này có ý nghĩa chứng nhận về việc các tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và thuộc diện quản lý thuế của cơ quan thuế.
Đối tượng nộp thuế môn bài: là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ VN thuộc mọi thành phần kinh tế thuộc đối tượng nộp thuế môn bài
Mức thuế môn bài: ( nhìn trên giấy phép ĐKKD xem vốn điều lệ thế nào)
 
3. Quy định của mức thuế môn bài
Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo 4 bậc, căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy phép ĐKKD.
 
Bậc thuế Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cho cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ    3 triệu
Bậc 2 Từ 5 tỷ – 10 tỷ 2 triệu
Bậc 3 Từ 2 -5 tỷ 1.5 triệu
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1 triệu

   

 
4. Hồ sơ kê khai thuế môn bài:
 
Làm tờ khai theo mẫu 01/MBAI ( theo thông tư 156/2013/TT-BTC )  và nộp tiền theo mẫu C1-02/NS ( Thông Tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013)
Chú ý: đối với doanh nghiệp có thành lập thêm chi nhánh, cửa hàng mà có phát sinh thêm doanh thu thì nộp theo mức thống nhất 1 000 000 đ /1 năm ( nếu thành lập cùng địa bàn trụ sở chính thì sẽ nộp tại trụ sở chính; nếu khác địa bàn ( khác quận huyên ) thì nộp tại địa điểm đó)
Doanh nghiệp không thay đổi vốn điều lệ thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế.
Còn các doanh nghiệp mới thành lập và có thay đổi vốn điều lệ thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế tiền thuế môn bài.
 
5. Thời gian nộp thuế môn bài
 
- Hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế môn bài.
- Ngày cuối cùng của tháng 1 đầu năm
Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nộp ngay trong tháng đăng ký. Chú ý: nếu thành lập vào 6 tháng đầu năm, thì nộp cả năm. Còn nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm thì nộp nửa năm.
 
6. Hạch toán thuế môn bài
 
Căn cứ vào tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế hạch toán như sau:
Nơ TK 642
Có TK 3338
Căn cứ vào giấy nộp tiền.
Nợ TK 3338
Có TK 111,112…
 
Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Chuyên dạy thực hành kế toán trên chứng từ thực tế
 
Mr Thật: 0989.233.284
 
Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Tuyển cộng tác viên kế toán làm thêm
Tuyển cộng tác viên kế toán làm thêm
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014