Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành
Hướng dẫn cách vào sổ nhật ký chung trên excel
Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel từ các sổ chi tiết đến sổ cái tổng hợp
Mẫu hệ thống sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 15 và 48 theo hình thức nhật ký chung
Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm sau
Hướng dẫn cách thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Hàm sumif được ứng dụng khá nhiều khi các bạn làm sổ sách kế toán trên Excel
Hướng dẫn kế toán sử dụng hàm Subtotal trong kế toán Excel. Một trong những hàm tính toán linh hoạt được sử dụng khá nhiều
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014