Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Tổng hợp những văn bản pháp luật hiện hành

Các loại thuế

Các thông tư, nghị định

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Nội dung

Thuế GTGT

Luật số 31/2013/QH13

19/6/2013

01/01/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định 209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

01/01/2014

Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT

Thông tư 219/2013/TT-BTC

31/12/2013

01/01/2014

TT hướng dẫn NĐ 209 thi hành luật thuế GTGT

Thuế TNCN

Nghị định 65/2013/NĐ-CP

27/06/2013

01/07/2013

Chi tiết một số điều của luật thuế TNCN và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC

15/08/2013

01/10/2013

Hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN

Tham khảo thêm văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC  

Thuế TNDN

Nghị định 218/2013/NĐ-CP

26/12/2013

15/02/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn luật thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC

18/06/2014

02/08/2014

Hướng dẫn thi hành NĐ 218 về luật thuế TNDN

TT 96/2015/TT-BTC 22/06/2015 06/08/2016 Hơn 32 sửa đổi đáng chú ý về luật thuế TNDN so với TT 7//2014

 

 

Các TT bổ sung, sửa đổi về thuế

Thông tư 119/2014/TT-BTC

25/08/2014

01/09/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều TT85/2011, TT08/2013, TT156/2013, TT219/2013, TT111/2013, TT39/2014, TT78/2014.

Thông tư 151/2014/TT-BTC

10/10/2014

15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế

TT 92/2015/TT-BTC 15/06/2015 30/07/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế GTGT và thuế TNCN

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014