Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 mới nhất

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ BHYT 2014 cho đơn vị  trên địa bàn quận Theo hướng dẫn tại cv số 3846/BHXH – PT ngày 31/10/2013 của BHXH TP Hà Nội về việc hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2014 cho các đơn vị sử dụng LĐ

 

I/ Biểu mẫu:

Lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT 2014 gồm các biểu mẫu sau:

1- Mẫu D01b-TS để đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2014 (2 bản)

2- Danh sách đề nghị kê khai số lao động không in thẻ năm 2014( ghi rõ lý do: h­ưu, cdhđ, nghỉ không l­ương vào mục nội dung đề nghị)  (2 bản)

          3- Danh sách lao động đăng ký KCB ban đầu ở tỉnh ngoài (2 bản)

4- Mẫu D01b-TS kèm danh sách kê khai người lao động đang nghỉ ốm bệnh dài ngày để cấp thẻ theo mã đối t­ượng “NO” (2 bản)

5- Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia ( đổi nơi KCB, ngày sinh, giới tính, số sổ BHXH….), các đối tượng được hưởng mã quyền lợi cao hơn( thương binh) kèm theo các giấy tờ chứng minh (thẻ thương binh, quyết định…)   theo mẫu D07-TS (2 bản)

II/ Dữ liệu để rà soát:

Cán bộ tổng hợp thu thực hiện xuất danh sách lao động hiện đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo từng mã đơn vị (không xuất lao động đã nghỉ việc), cán bộ thu cung cấp cho đơn vị để rà soát dữ liệu trư­ớc khi làm thủ tục cấp thẻ BHYT 2014. (l­ưu tại haibatrung/bao cao thang/A.Trung/dulieu PHT BHYT 2014)

Trong tháng 11, cán bộ chuyên quản thu trực tại bộ phận 1 cửa để cung cấp dữ liệu cho đơn vị (có lịch phân công cụ thể kèm theo)

III/Kiểm tra hồ sơ trư­ớc khi tiếp nhận và thực hiện in.

          1- Kiểm tra việc trích nộp trên phần mềm SMS.

2- Xác định số ngư­ời đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2014

3- Kiểm tra biểu mẫu theo quy định

4- Kiểm tra, hư­ớng dẫn đơn vị sử dụng lao động và người có thẻ BHYT lựa chọn đăng ký KCB ban đầu theo phụ lục điều kiện đăng ký cơ sở KCB trên trang Web của BHXH TP Hà Nội ( www.bhxhhn.com.vn)

          5- Các đơn vị nợ tiền thực hiện nh­ư sau:

+Đơn vị nợ BHXH-BHYT-BHTN d­ưới 06 tháng:

Đơn vị làm công văn giải trình xác định rõ kế hoạch trích nộp số tiền còn nợ BHXH, BHYT, BHTN và cam kết chuyển tr­ước số tiền BHYT năm 2014. Sau khi đơn vị chuyển  hết số tiền theo cam kết (có UNC kèm theo), cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ, cán bộ thu kiểm tra, lập tờ trình Giám đốc BHXH Quận phê duyệt và thực hiện cấp thẻ.

               + Đơn vị nợ BHXH-BHYT-BHTN từ 06 tháng trở lên:

Đơn vị làm công văn giải trình xác định rõ kế hoạch trích nộp số tiền còn nợ BHXH, BHYT, BHTN và cam kết chuyển tr­ước số tiền BHYT năm 2014. Sau khi đơn vị chuyển  hết số tiền theo cam kết (có UNC kèm theo), cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ, cán bộ thu kiểm tra, làm công văn đề xuất gửi về phòng thu BHXH TP để báo cáo lãnh đạo BHXH TP xem xét, quyết định. Thực hiện cấp thẻ có giá trị theo phê duyệt của thành phố.

   + Tr­ường hợp đơn vị không chuyển trước tiền BHYT:

Chỉ cấp thẻ đợt đầu năm tài chính có giá trị sử dụng không quá 3 tháng từ khi văn bản đề nghị của đơn vị được phê duyệt. Cán bộ thu có trách nhiệm theo dõi việc nộp tiền BHYT của đơn vị để tiếp tục cấp tiếp thẻ BHYT theo thẩm quyền.

          Cán bộ một cửa lưu ý: Các đơn vị nợ tiền có công văn xin gia hạn thẻ, tiếp nhận vào mục hồ sơ giải đáp thắc mắc, sau khi có công văn được phê duyệt mới nhận tiếp hồ sơ xin gia hạn thẻ 2014.

6- Tr­ường hợp khi thẻ BHYT hết hạn mà đơn vị không làm thủ tục đề nghị cấp thì chỉ cấp thẻ có giá trị sử dụng kể từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị.

7- Cán bộ thu lưu ý khi xử lý dữ liệu kiểm soát kỹ các trường hợp mã hưởng quyền lợi cao phải có bản sao thẻ thương binh, quyết định. Các trường hợp thay đổi thân nhân ( họ tên, ngày tháng năm sinh) so với dữ liệu đang quản lý yêu cầu đơn vị làm thủ tục cấp lại sổ BHXH trước khi đề nghị điều chỉnh thẻ BHYT.

8- Cán bộ in thẻ đóng dấu “đã cấp thẻ BHYT” vào 1 bộ danh sách trư­ớc khi trả đơn vị, in 02 biên bản bàn giao.

9- Cán bộ một cửa khi trả thẻ ghị ngày trả thẻ vào biên bản bàn giao, ký ghi rõ họ tên vào mục bên giao và yêu cầu đơn vị ký ghi rõ họ tên người nhận vào mục bên nhận, trả đơn vị một bản, một bản tập hợp lại chuyển đồng chí Tuấn lưu hồ sơ.

Trên đây là hư­ớng dẫn thủ tục cấp thẻ BHYT 2014 cho các đơn vị tại BHXH Quận HBT. Đề nghị các cán bộ thực hiện các nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vư­ớng mắc phản ánh kịp thời để có hướng  giải quyết. 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels