Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Thông tư hướng dẫn luật thuế GTGT mới nhất - thông tư 219/2013/TT-BTC

Ngày 31/12/2013 Bộ tài chính ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

Theo thông tư này, Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

  •  Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
  •  Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Ngoài ra trong thông tư này cũng nói rõ những đối tượng chịu thuế và không phải chịu thuế GTGT..., đối tượng,trường hợp và điều kiện được hoàn thuế GTGT...
Thông tư này gồm 4 chương, 4 mục và 22 điều hướng dẫn rõ về việc thi hành luật thuế GTGT.

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG   


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh   
Điều 2. Đối tượng chịu thuế   
Điều 3. Người nộp thuế   
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT   
Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Chương II: CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ   


Mục 1: CĂN CỨ TÍNH THUẾ   
Điều 6. Căn cứ tính thuế   
Điều 7. Giá tính thuế   
Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT  
Điều 9. Thuế suất 0%   
Điều 10. Thuế suất 5%   
Điều 11. Thuế suất 10%   


Mục 2: PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 
Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế   
Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

 

Chương III: KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ   


Mục 1: KHẤU TRỪ THUẾ   
Điều 14.  Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào   
Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào   
Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu  
Điều 17. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hoá được coi như xuất khẩu   


Mục 2: HOÀN THUẾ   
Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT   
Điều 19. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT   
Điều 20. Nơi nộp thuế.   
Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN   
Điều 21. Hiệu lực thi hành   
Điều 22. Tổ chức thu thuế GTGT

 

PHỤ LỤC
BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)


1) Phân phối, cung cấp hàng hoá: tỷ lệ 1%   
2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 5%   
3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 3%   
4) Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ 2%   Để tìm hiểu chi tiết, các bạn vui lòng tải thông tư 219 TẠI ĐÂY


 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014