Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Thông tư 156/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế

Ngày 06/11/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2013 và thay thế cho Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Trong đó có một số điểm mới đáng lưu ý như sau:

Thông tư số 156 cho phép NNT ủy quyền cho “cấp dưới” ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với Cơ quan thuế (TT 28 chỉ cho phép ủy quyền dưới một cấp.)

Khoản 2 điều 6 của thông tư

NNT thông báo các tài khoản tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế thì phải thông báo bổ sung theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31/12/2013. Khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản thì phải thông báo trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi.

Chi tiết theo điều 9: thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Bổ sung hồ sơ khai thuế, một số điểm mới đáng lưu ý:

- Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì NNT được khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót.

- Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì NNT chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý (để tính lại số thuế phải nộp nhằm tính tiền phạt nộp chậm (nếu có) được chính xác.).

- Trường hợp số thuế GTGT còn được khấu trừ tăng hoặc giảm theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền, NNT khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế (không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

- Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không làm thay đổi số tiền thuế thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập mẫu số 01/KHBS.

Điều 10 TT 156/2013

Điểm mới trong khai thuế GTGT:

  • Hồ sơ khai thuế GTGT có bổ sung Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT.
  • Hướng dẫn riêng về khai thuế GTGT đối với bất động sản
  • Hướng dẫn riêng về khai thuế GTGT đối với DN kinh doanh nông lâm thủy hải sản
  • Hướng dẫn thêm về khai thuế chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh như khai bán hàng vãng lai, xây dựng lắp đặt: Nộp hồ sơ khai thuế tại nơi có BĐS chuyển nhượng.

 

 

Quy định một số NNT được khai thuế GTGT theo quý

Điểm b.1 Khoản 2 Điều 11

Quy định về khai thuế theo PP trực tiếp trên DT

Khoản 5 Điều 11 TT 156/2013/TT-BTC

Quy định việc chuyển đổi PP tính thuế:

Khoản 7 Điều 11 TT 156/2013/TT-BTC

Điểm mới trong khai thuế thu nhập DN

Điều 12 TT 156/2013/TT-BTC

Download thông tư 156/2013/TT-BTC và phụ lục đính kèm TẠI ĐÂY

 

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014