Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN

Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, đang được áp dụng năm 2014, theo đó có một vài điểm đáng lưu ý như sau:

Quy định về điều kiện xác định cá nhân cư trú

Căn cứ thời hạn thuê nhà để ở trên hợp đồng thuê nhà là từ 183 ngày trở lên (thay vì trước đây quy định từ 90 ngày trở lên).

(Quy định chi tiết tại điều 1 của thông tư)

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh như sau

  • Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng;
  • Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc thuộc diện được giảm trừ là 3,6 triệu đồng/tháng.

+ Quy định mức thu nhập đáp ứng điều kiện là người phụ thuộc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

+ Quy định thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

(Chi tiết xem tại điều 9)

Bổ sung khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế

Như khoản tiền ăn trưa của người lao động do người sử dụng lao động tự tổ chức bữa ăn hoặc chi tiền mặt cho người lao động theo mức chi phù hợp theo quy định của Nhà nước và khoản tiền học phí cho con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài, con người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

( Theo khoản 2, điều 2 của thông tư)

Khấu trừ thuế đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú , thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/lần trả thu nhập.

(Điều 25 TT 111/2013)

Quy định về khai thuế và quyết toán thuế

Chi tiết tại điều 26

Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013, các nội dung về chính sách thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

Thông tư 111/2013 bao gồm 5 chương và 2 phụ lục kèm theo, các bạn tải Thông tư TẠI ĐÂY.

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014