Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mức lương cơ bản năm 2014 mới nhất hiện nay

Lương cơ bản là mức lương do người sử dụng lao động đặt ra, là cơ sở để tính tiền công, tiền lương thực lĩnh của người lao động trong chính doanh nghiệp đó.

Trong doanh nghiệp thực tế thì lương cơ bản là lương để đóng bảo hiểm, không tính các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.

Lương cơ bản không được thấp hơn lương tối thiểu vùng, mà mức lương tối thiểu vùng hiện nay là:

-       Vùng I là 2.700.000 đồng/tháng.lương cơ bản

-       Vùng II là 2.400.000  đồng/tháng.

-       Vùng III là 2.100.000  đồng/tháng .

-       Vùng IV là 1.900.000  đồng/tháng.

Đây là mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Chú ý: đối với lao động đã qua học nghề thì phải được cộng thêm 7% lương tối thiểu nữa.

Vậy, mức lương cơ bản hiện nay là theo mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP

Ví dụ như ở Hà Nội: Mức lương cơ bản đối với khu vực Hà Nội cho người lao động đã qua đào tạo học nghề là:

2.700.000 + 7% X 2.700.000 = 2.889.000

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Thông tin quảng cáo
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014