Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 15 và 48

Công ty kế toán Thiên Ưng xin được cung cấp cho kế toán mẫu hệ thống sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và quyết định 15 của bộ tài chính.

Đây là mẫu sổ sách được thiết kế  theo hình thức nhật ký chung Bao gồm những mẫu sổ sau:

1. Sổ nhật ký chung.

2. Danh mục hàng hóa.

3. Bảng kê phiếu nhập kho hàng hóa.

4. Bảng kê phiếu xuất kho hàng hóa.

5. Bảng kê Nhập - Xuất - Tồn kho hàng hóa.

6. Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho.

7. Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 142 ).

8. Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 242 ).

9. Bảng tính khấu hao Tài sản cố định.

10. Bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.

11. Bảng cân đối phát sinh tài khoản năm.

12. Bảng tổng hợp phải thu khách hàng ( 131).

13. Bảng tổng hợp phải trả khách hàng ( 331).

14. Sổ quỹ tiền mặt.

15. Sổ tiền gửi ngân hàng.

16. Bảng cân đối kế toán.

17. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

18. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

19. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

20. Bảng thanh toán tiền lương.

 

Các bạn có thể tải mẫu sổ sách kế toán trên Excel này về tại đây: 

mẫu sổ sách kế toán trên excel

Khi đã tải được mẫu sổ sách kế toán trên Excel về rồi thì các bạn có thể xem thêm hướng dẫn làm sổ sách tại đây:

Hướng dẫn lên sổ sách kế toán trên Excel

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014