Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc trên hóa đơn, hợp đồng

Mẫu giấy ủy quyề ký thay giám đốc trên hóa đơn, chứng từ kế toán được sử dụng khi giám đốc đi công tác, hay muốn ủy quyền cho kế toán trưởng hay phó giám đốc ký thay:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Số:       /2013/UQ-THIENUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2014

GIẤY ỦY QUYỀN

-        Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

-        Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG hàn do sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2012;

-        Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN (Bên A):

Bà          : Lê Hoàng Thùy Linh

Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Số CMT: 011939329        Ngày cấp: 21/07/2003          Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Bà         : Đinh Lệ Hằng 

Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Số CMT: 164223523            Ngày cấp:  16/7/2004           Nơi cấp: Công an Ninh Bình

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B  và ký vào người bán hàng thay cho bên A trên hóa đơn GTGT xuất bán hàng của CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

 

Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế.

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014