Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao Tài Sản Cố Định

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gởi :       - CHI CỤC THUẾ QUẬN ...................

- ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.

 

-         Tên đơn vị                 :

-         Địa chỉ trụ sở chính

-         Địa chỉ chi nhánh     :

-         Mã số thuế                 : .............................

 

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty .................. đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận …………theo phương pháp khấu hao ………

Xin chân thành cảm ơn

Chào trân trọng        

 

                                                                            HN, ngày        tháng      năm 2010

                                                       CÔNG TY ...............
                                                                        

Công ty kế toán Thiên Ưng

Dạy học phần mềm kế toán thực hành thực tế

Mr Thật: 0989.233.284

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014