Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành
Mẫu tờ khai thuế môn bài - Mẫu 01/MBAI (ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC) vẫn đang áp dụng trong năm 2014
Bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN được sử dụng khi cá nhân người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, đã có mã số thuế mà không muốn thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN thì lúc này cần phải làm cam kết về việc thu nhập phát sinh trong năm tính thuế ban hành theo TT92/TT-BTC
Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc trên hóa đơn đỏ, hợp đồng kinh tế.
Khi lập hoá đơn và giao cho khách hàng, trường hợp cả cả doanh nhiệp và khách hàng đều chưa tiến hành kê khai thuế mà phát hiện ra sai sót thì kế toán lập biên bản thu hồi hoá đơn rồi xuất lại hoá đơn mới cho khách hàng.
Mẫu hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Mẫu biên bản hủy đơn GTGT cho kế toán tham khảo khi muốn hủy háo đơn
Biên bản thanh lý TSCĐ
Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ
Giấy đề nghị tạm ứng và thanh toán tạm ứng
MẪU BẢNG KÊ MUA HÀNG
MẪU BẢNG CHẤM CÔNG
MẪU BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA DICH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÙNG
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014