Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Giấy đề nghị tạm ứng và thanh toán tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng

Đơn vị:...................................

Mẫu số C32 - HD

 

Bộ phận:.................................

(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC

Mã đơn vị QHNS:...................

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm ......

                                                                                              

Số : ..........................

            Kính gửi :.......................................................................................................

            Tên tôi là :......................................................................................................

            Bộ phận (hoặc địa chỉ) :.................................................................................

            Đề nghị cho tạm ứng số tiền :.........................(Viết bằng chữ)......................

            ........................................................................................................................

            Lý do tạm ứng :..............................................................................................

            Thời hạn thanh toán :.....................................................................................

 

 

Thủ trưởng đơn vị

Duyệt tạm ứng:......

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách  bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

 

 

 

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY : GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngoài ra các bạn kế toán còn có thể tham khảo thêm : Mẫu giấy thanh toan tạm ứng

Tải về tại đây : GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG

 

Công ty kế toán Thiên Ưng - Học kế toán ở đâu tốt nhất

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
GIẢM 50% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
GIẢM 50% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014