Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Mẫu CV xin việc kế toán hay cho người đã có kinh nghiệm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH

BẢN THÂN

Họ và tên:                  ĐOÀN THẢO MY                

Giới tính:                    Nữ                  

Sinh ngày:                  07/06/1982                 

Nơi sinh :                   Phủ Lý, Hà Nam

Tình trạng hôn nhân: Độc thân                                             

Số chứng minh:          131373242      cấp ngày: 23/12/08   tại: Hà Nam

Chỗ ở hiện nay:          Số 3, ngõ 123, phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:                0123456789            

Email:                        ketoan@gmail.com                 

 

GIA ĐÌNH

 

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi công tác

Bố

Bùi Văn Vĩ

1948

Viên chức đã nghỉ hưu

 

Mẹ

Nguyễn Thị Hồng

1953

Bác sĩ đã nghỉ hưu

 

Chị gái

Đoàn Thị Mai

1979

Kiểm toán viên

Công ty kiểm toán AASC

Em trai

Đoàn Tịnh Văn

1987

Kế toán

Công ty CP Solavina

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO                    

 

Thời gian

Tên trường/tổ chức

Văn bằng

chứng chỉ

Ngành học/

tên chứng chỉ

Ghi chú

Từ 09/1988

đến 06/1997

Trường PT CS Minh Khai

 

 

 

Từ 09/1997

đến 06/2000

Trường chuyên Hà Nam

 

 

 

Từ 09/2000

đến 06/2004

ĐH Kinh tế quốc dân

Cử nhân

Tài chính doanh nghiệp

Hệ: chính quy

Từ 12/2007

đến 03/2011

ĐH Ngoại ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội

Cử nhân

Tiếng Anh

Hệ: chính quy văn bằng 2

Từ 06/2009

đến 10/2009

Học viện Tài chính

Chứng chỉ

Kế toán trưởng

 

 

T11/2012

American Educational Testing Service

Chứng chỉ

TOEIC

Điểm: 860

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

 

TỪ T01/2005 ĐẾN T6/2006

 

Tên đơn vị công tác

Xí nghiệp xây dựng Long Giang

Hoạt động SXKD chính

Xây dựng công trình

Vị trí đảm nhận

Kế toán đội

Các công việc đã đảm nhận

Tập hợp chứng từ, theo dõi toàn bộ sổ sách kế toán của đội xây dựng được phân công và báo cáo về công ty, gồm:

* Quản lý, theo dõi quỹ tiền mặt của đội, gồm: thực hiện thu, chi, lập phiếu thu chi; sổ quỹ, biên bản kiểm kê quỹ

* Lập báo cáo quỹ tiền mặt, bảng kế hoạch tài chính hàng tuần, tháng của đội gửi về công ty, thực hiện ứng tiền từ công ty và làm các thủ tục hoàn chứng từ về công ty.

* Lập bảng lương đội hàng tháng

* Theo dõi công nợ tạm ứng của các nhân viên trong đội, công nợ các nhà cung cấp vật tư, công nợ nhân công thuê ngoài, công nợ thuê ca máy, giờ máy. Định kỳ cuối tháng, quý lập báo cáo tổng hợp tình hình các loại công nợ gửi về công ty

* Lập báo cáo vật tư nhập xuất tồn của đội và theo dõi vật tư tiêu hao so với hạn mức vật tư theo dự toán hàng tháng.

 

TỪ T07/2006 ĐẾN T12/2006

 

Tên đơn vị công tác

Công ty thương mại inox Thiên Ân

Hoạt động SXKD chính

Buôn bán inox các loại

Vị trí đảm nhận

Nhân viên kế toán

Các công việc đã đảm nhận

 Thực hiện một số công việc của kế toán tổng hợp như

* Thực hiện kê khai thuế VAT đầu vào, đầu ra hàng tháng

* Theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên toàn công ty

* Lập bảng lương, bảo hiểm, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hàng háng

* Thực hiện các giao dịch rút, gửi tiền, ủy nhiệm chi và các giao dịch khác với ngân hàng

* Hạch toán sổ cái các tài khoản tiền mặt, tiền gửi, tạm ứng, lương, công nợ khác

 

TỪ T01/2007 ĐẾN T6/2009

 

Tên đơn vị công tác

Cty CP đầu tư tài nguyên & năng lượng Lai Châu (thuộc VINAM Group)

Hoạt động SXKD chính

Đầu tư khai thác công trình thủy

Vị trí đảm nhận

Nhân viên kế toán (2007)

Kế toán tổng hợp kiêm nhân viên tài chính (2008)

Kế toán tổng hợp kiêm thư ký Hội đồng quản trị (T1/2009 -T6/2009)

Các công việc đã đảm nhận

Các công việc ở vai trò Kế toán

* Lập bảng lương, khấu trừ bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân hàng háng,

* Theo dõi, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, như: lập thẻ tài sản cố định, hồ sơ tài sản cố định theo đúng quy định kế toán, lập bảng tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng, lập các biên bản và giấy tờ cần thiết đối với việc thanh lý tài sản, TS hỏng, mất, lập biên bản kiểm kê tài sản cuối năm, các biên bản định giá tài sản gửi đi góp vốn

* Quản lý công nợ phải thu, phải trả, gồm: lập sổ theo dõi công nợ từng đối tượng, lập các biên bản đối chiểu công nợ theo từng giai đoạn mua hàng hoặc theo quý, năm, làm các công văn gia hạn nợ, đòi nợ, các biên bản trừ nợ và các giấy tờ khác liên quan.

* Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, thu nhập cá nhân hàng quý, thực hiện các thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho các nhân viên mới, thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm cho nhân viên.

* Hạch toán vào sổ sách, phần mềm kế toán các tài khoản tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, phân bổ chi phí trả trước, khấu hao, lương, thuế, phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí, giá vốn và cân đối tài khoản

* Lập BC tài chính, báo cáo quản trị quý, năm dưới sự chỉ đạo của Kế toán trưởng

* Thực hiện các công tác khác trong phòng tài chính kế toán như: lập các Báo cáo tuần, biên bản họp, các giấy đề nghị gửi ban lãnh đạo, biên bản nhận góp vốn, thông báo, công văn … của P.TCKT, tổ chức công tác lưu trữ giấy tờ, tài liệu trong phòng.

 

Các công việc ở vai trò nhân viên tài chính

* Quản lý các khoản vay, cho vay như:

- Theo dõi nợ vay ngân hàng, vay & cho vay các đơn vị, cá nhân khác

- Lập bảng tính lãi vay hàng tháng,

- Lập các hợp đồng, thanh lý hợp đồng vay, cho vay đối với các đơn vị, cá nhân,làm các công văn đòi nợ, gia hạn, các phụ lục hợp đồng đối với việc điều chỉnh lãi suất, thời gian và các giấy tờ khác.

* Quản lý cổ phần, cổ đông, như:

- Quản lý sổ và các hồ sơ cổ đông khác

- Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng giữa các cổ đông, cấp sổ cổ đông

- Chuẩn bị các báo cáo cho các cuộc họp đại hội cổ đông hàng năm.

 

Các công việc ở vai trò thư ký Hội đồng quản trị

* Nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, thu thập tài liệu cần thiết cho Hội đồng quản trị

* Làm thư ký các cuộc họp Hội đồng quản trị

* Soạn thảo các biên bản họp, nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị liên quan đến các vấn đề như thay đổi hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thay đổi vốn điều lệ và các vấn đề khác thuộc hội đồng quản trị.

 

TỪ T07/2009 ĐẾN T04/2011

Tên đơn vị công tác

Cty cổ phần SOLAVINA (thuộc VINAM Group)

Hoạt động SXKD chính

Thi công công trình các loại: dân dụng, công nghiệp, cầu đường

Vị trí đảm nhận

Kế toán trưởng (T7/2009 -T10/2010)

Kế toán trưởng kiêm Quyền Trưởng phòng HCNS (T11/2010-T4/2011)

Các công việc đã đảm nhận

Các công việc thường xuyên ở vai trò Kế toán trưởng

a.Công tác hạch toán kế toán lập chứng từ, số sách, báo cáo theo luật định

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra cuối cùng các công tác của các kế toán viên trong công ty, bao gồm cả các kế toán đội trong các công việc sau:

* Việc lập các chứng từ lương thưởng, phân bổ chi phí trả trước, bảng tính lãi vay, báo cáo vật tư…

* Việc định khoản, hạch toán vào phần mềm kế toán

*  Việc lập tờ khai VAT hàng tháng, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, thu nhập cá nhân hàng quý

*  Việc lập BC tài chính, BC thuế tháng, quý, năm, BC quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm

b. Công tác quản lý tài chính, chi phí, công nợ

Hướng dẫn, giám sát nhân viên và kiểm duyệt lại việc lập sổ sách theo dõi, bảng tổng hợp, báo cáo phục vụ mục đích quản lý, gồm các vấn đề sau:

* Đối với các kế toán đội

- Lập các báo cáo chi tiêu, kế hoạch tài chính của từng đội xây dựng

- Lập các sổ theo dõi, báo cáo tổng hợp tình hình công nợ (vật tư, nhân công, ca máy) của từng đội xây dựng

- Lập các bảng so sánh vật tư tiêu hao, nhân công so với hạn mức vật tư, nhân công theo dự toán

* Đối với các kế toán công ty

- Lập các sổ theo dõi, báo cáo tổng hợp tình hình tạm ứng chi tiêu, mua sắm, thanh toán, tình hình công nợ mua hàng; vay nợ, cho vay trong công ty

- Lập các báo cáo tài chính quản trị phục vụ mục đích quản lý.

c. Quản lý, điều phối nhân sự và tổ chức sắp xếp công việc

* Thực hiện tổ chức họp phòng định kỳ hàng tuần và đột xuất để xem xét tình hình, tháo gỡ vướng mắc, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó triển khai kế hoạch tuần tới, xúc tiến công việc theo tiến độ, phân giao nhiệm vụ mới

* Điều phối việc phối hợp công tác giữa các kế toán đội với kế toán công ty, luân chuyển nhân viên trong công ty và các đội

* Thực hiện đánh giá nhân viên định kỳ tháng, năm.

d. Công tác tuyển dụng đào tạo

Tổ chức tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho nhân viên kế toán trực thuộc văn phòng công ty và nhân viên kế toán tại các đội xây dựng.

e. Các công tác khác

* Tổ chức công tác Kiểm toán định kỳ 6 tháng

* Kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần.

* Kiểm duyệt các hợp đồng, biên bản, công văn, giấy tờ, tài liệu khác trong phòng.

 

 

Các công việc thường xuyên ở vai trò Quyền Trưởng phòng hành chính nhân sự

a. Công tác hành chính.

Tổ chức, hướng dẫn, giám sát và kiểm duyệt nhân viên hành chính tại các đội xây dựng và tại công ty trong các việc:

* Soạn thảo các công văn,thông báo, quyết định, biên bản họp, hợp đồng, phụ lục, thanh lý hợp đồng và các văn bản, tài liệu khác

* Lưu trữ các tài liệu.

* Thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho các nhân viên

* Mua mới, bảo dưỡng các phương tiện đi lại, máy móc trang thiết bị văn phòng

* Tổ chức các cuộc họp, hội nghị công ty

* Tổ chức các hoạt động dã ngoại, giao lưu thể thao trong công ty và với các công ty thành viên trong VINAM Group.

* Các công tác hành chính khác (quản lý con dấu, quản lý hệ thống tài sản, trang thiết bị, cấp phát vpp, sao lưu tài liệu…)

b. Công tác nhân sự

Tổ chức, hướng dẫn, giám sát và kiểm duyệt nhân viên cấp dưới trong các công tác:

* Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch tổ chức tuyển dụng nhân sự cho từng phòng ban, bao gồm phỏng vấn các ứng viên, lập kế hoạch kiểm tra các ứng viên và thực hiện phỏng vấn cuối cùng với các ứng viên.

* Đào tạo và phát triển: phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch tổ chức và thực thi việc đào tạo cho các nhân viên

* Thực hiện đánh giá nhân viên: xem xét và tiến hành các cuộc đánh giá hàng năm cho tất cả nhân viên.

* Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, luân chuyển người giữa các đội trong công ty và văn phòng công ty

* Nghiên cứu đề xuất các chế độ phụ cấp, lương, thưởng đối với từng nhân viên (bao gồm cả nhân viên mới tuyển dụng và các trường hợp khác được…)

 

Các công việc phát sinh theo sự vụ

Phối hợp tổ chức, thực hiện đưa cổ phiếu công ty lên giao dịch tại sàn chứng khoán Hà Nội

* Phối hợp tham gia xây dựng hồ sơ, bản cáo bạch để đưa cổ phiếu công ty lên giao dịch tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)

* Tham gia sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với quy định hiện hành đối với các công ty chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX)

* Sửa đổi bổ sung quy định về lưu trữ tài liệu và triển khai tổ chức lại công tác lưu trữ tài liệu của các phòng, ban, đội trong công ty

* Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế hoạt động phòng HCNS, phòng TCKT, các quy chế tạm ứng thanh toán, thang bảng lương, quy chế lương; chuẩn hóa quy trình làm việc của kế toán công ty và kế toán đội xây dựng.

* Tổ chức lập hồ sơ tăng vốn điều lệ, hồ sơ thay đổi giấy đăng kí kinh doanh

 

TỪ T05/2011 ĐẾN 2012

 

Tên đơn vị công tác

Cty CP ĐT và phát triển năng lượng Việt Nam (thuộc VINAM Group)

Hoạt động SXKD chính

Đầu tư dự án năng lượng, tài nguyên; đào tạo cấp phép lái xe ô tô các hạng

Vị trí đảm nhận

Phó phòng Tài chính kế toán

Các công việc đã đảm nhận

Tại chi nhánh Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình

* Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Vật tư thiết bị thực hiện công tác:

- Quản lý giám sát các nguồn thu từ đào tạo.

- Quản lý và cân đối lượng tiêu thụ xăng, dầu xe đào tạo theo định mức

* Phối hợp với phòng Vật tư thiết bị và phòng HCNS quản lý tài sản cố định, trọng tâm là quản lý các đầu xe ô tô và các thiết bị đào tạo.

 

Tại trụ sở công ty

* Thực hiện theo dõi, tổ chức hệ thống sổ sách kế toán dự án nhà máy thủy điện tại Lào Cai.

* Theo dõi giám sát các khoản đầu tư dài hạn

 

Các công việc cho toàn công ty

a. Công tác hạch toán kế toán lập chứng từ, số sách, báo cáo theo luật định

* Cùng với kế toán trưởng hướng dẫn, kiểm tra các công tác của các kế toán viên của cả trụ sở công ty và chi nhánh trường nghề trong các việc

- Ghi sổ, định khoản,hạch toán vào phần mềm kế toán

- Lập các chứng từ lương thưởng, phân bổ chi phí trả trước, bảng tính lãi vay,…

 - Lập tờ khai VAT hàng tháng

* Trực tiếp thực hiện các việc

- Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, thu nhập cá nhân hàng quý

- Lập BC tài chính, BC thuế tháng, quý, năm, BC quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN hàng năm cho cả trụ sở công ty và chi nhánh trường nghề

- Tổ chức công tác kiểm toán định kỳ 6 tháng

b. Công tác quản lý tài chính, chi phí, công nợ

* Cùng với kế toán trưởng hướng dẫn, giám sát các kế toán viên cấp dưới trong các việc lập sổ sách theo dõi, bảng tổng hợp, báo cáo phục vụ mục đích quản lý, về:

- Tình hình tạm ứng chi tiêu, mua sắm, thanh toán

- Tình hình công nợ mua, bán hàng

* Trực tiếp thực hiện

- Theo dõi các hợp đồng vay.

- Lập các báo cáo về tình hình tài chính, công nợ và kế hoạch tài chính cho cả trụ sở công ty và chi nhánh trường nghề

- Lập các báo cáo quản trị phục vụ mục đích quản lý của ban lãnh đạo cho cả trụ sở công ty và chi nhánh trường nghề

c. Quản lý, điều phối nhân sự và tổ chức sắp xếp công việc

Thay mặt kế toán trưởng tổ chức họp phòng TCKT  hàng tuần (cả trụ sở công ty và chi nhánh trường nghề) để xem xét tình hình, báo cáo với kế toán trưởng và ban giám đốc từ đó đưa ra các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, rút kinh nghiệm, triển khai kế hoạch tuần tới, xúc tiến công việc theo tiến độ, phân giao nhiệm vụ mới

d. Công tác tuyển dụng đào tạo

Tổ chức tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho nhân viên kế toán trực thuộc chi nhánh trường nghề và trụ sở công ty .

 

PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG

Phẩm chất

* Có khả năng quản lý tốt, đặc biệt là quản trị nội bộ

* Được mọi người xung quanh và cấp trên đánh giá là có đầu óc tổ chức tốt

* Là người nhiệt tình, quyết đoán, chủ động trong công việc.

* Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; có khả năng làm việc trong các môi trường có nhiều nhiệm vụ khác nhau

* Suy nghĩ nghiêm túc, ham hiểu biết và kiên nhẫn, chăm chỉ; tỉ mỉ cản thận

* Thẳng thắn, trung thực và đáng tin

Kỹ năng

* Khả năng soạn thảo quy chế, quy định và văn bản tốt

* Được mọi người đánh giá có năng lực tốt trong việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự, phát triển hệ thống tổ chức, quản lý nhân sự và sắp xếp điều phối công việc cho nhân viên cấp dưới.

* Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là ứng dụng excel vào kế toán

* Có thể nhanh chóng sử dụng được các phần mềm kế toán mới do có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng các phần mềm kế toán khác nhau như Fast, Access, Vacom, Misa

* Thông thạo chuyên môn kế toán, có khả năng lập BC tài chính theo yêu cầu Ban lãnh đạo

 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Phấn đấu trở thành nhà quản lý, nhà lãnh đạo giỏi trong một công ty, tổ chức lớn của nước ngoài hoặc hợp tác với nước ngoài hoặc trong các tổ chức phi chính phủ

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

 

 

Người viết

 

Đoàn Thị Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels