Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

MẪU BẢNG CHẤM CÔNG

 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin giới thiệu đến các bạn kế toán Mẫu bảng chấm công.

Đơn vị: .........................................

Bộ phận: .......................................

Mã đơn vị QHNS:.........................

Mẫu số: C01a - HD

(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG CHẤM CÔNG

         Tháng .........năm.........                             Số:...................

 

Số TT

Họ và tên

Ngạch bậc

Ngày trong tháng

Quy ra công

lương hoặc cấp bậc chức vụ

1

2

3

...

31

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ không lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

1

2

3

.....

31

32

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          Ngày......tháng .... năm...

Người chấm công                                           Phụ trách bộ phận                                       Thủ trưởng đơn vị

  (Ký, họ tên)                                                          (Ký, họ tên)                                                (Ký, họ tên) 

Ký hiệu chấm công:

- Lương thời gian                 +                          - Hội nghị, học tập                H             - Nghỉ phép                    P        

- Ốm, điều dưỡng                 Ô                         - Nghỉ bù                               Nb

- Con ốm                              Cô                         - Nghỉ không lương               No

- Thai sản                             Ts                          - Ngừng việc                           N

- Tai nạn                               T                             - Lao động nghĩa vụ               Lđ

Các ban kế toán có thể tải Mẫu bảng chấm công tại đây:

MẪU BẢNG CHẤM CÔNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

                   DẠY LÀM KẾ TOÁN TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ

Mr Thật: 0989233284

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại vàng
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại vàng
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014