Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo luật thuế TNDN mới nhất năm 2014.
HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CÁCH GHI HÓA ĐƠN GTGT
Phân biệt cá nhân cư trú và không cư trú
Phân biệt thế nào là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. những đặc điểm khác nhau
Quy trình ghi sổ kế toán
Trình tự ghi sổ hoạch toán kế toán, cách mở sổ sách , luân chuyển chứng từ
Hướng dẫn kế toán cách ký trên hóa đơn chứng từ kế toán để hợp lệ
Thế nào là hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ để kế toán có thể lấy đó làm căn cứ hoạch toán sổ sách
Các chứng từ kế toán được luân chuyển như thế nào? ai là kiểm tra? tiếp nhận? xủa lý những chứng từ đó
Hướng dẫn Cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung
Thế nào là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ
Hướng dẫn kế toán cách phân biệt thế nào là doanh nghiệp vừa, thế nào là doanh nhỏ, và doanh nghiệp siêu nhỏ
Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ
Các mẫu phiếu kế toán hay dùng, và các mẫu hình thức ghi sổ kế toán
Phân biệt kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán tổng hợp
Điểm giống nhau và khác nhau giữa kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán tổng hợp
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh(bảng báo cáo lãi lỗ) chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. Bảng báo cáo này phản ánh tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng loại trong một thời kỳ kế toán và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Hướng dẫn kế toán cách kê khai thuế môn bài
Các hình thức sổ kế toán, trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung và một số yêu cầu khác
Đối tượng và hành vi vi phạm pháp luật về Thuế
chỉ ra những hành vi vi phạm pháp luật để kế toán tránh
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014