Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Phương pháp hạch toán hàng hoá, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu

Phương pháp hạc toán hàng hoá, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu

1.  Phương pháp kê khai thường xuyên: Kê khai thường xuyên là phương pháp kê khai và phản ánh tình hình hiện có tăng giảm hàng tồn kho, nói chung là vật liệu, nói riêng một cách thường xuyên, liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại. Hiện nay các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng phương pháp này vì có độ chính xác cao, cung cấp thông tin về hàng tồn kho kịp thời, chính xác. Theo phương pháp này, tại bất kỳ một thời điểm nào kế toán cũng có thể xác định lượng nhập, tồn xuất kho cho từng loại hàng.

2.  Phương pháp kê khai định kỳ (ít sử dụng): Mọi biến động không theo dõi trên các tài khoản tồn kho mà giá trị hàng hoá, vật liệu mua về nhập kho được phản ánh trên một tài khoản riêng (TK 611) áp dụng đối với doanh nghiệp có nhiều chủng loại với quy cách, mẫu mã khác nhau. Do vậy, phản ánh theo phương pháp này độ chính xác không cao.

3.  Tài khoản sử dụng: TK 152, 153, 156

4.  Kết cấu tài khoản:

 -   TK 152 – “ Nguyên liệu, vật liệu”. Tài khoản này dùng để theo dõi giá thực tế của toàn bộ nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Khi sử dụng tài khoản này kếtoán có thể mởi chi tiết theo từng loại để tiện cho quá trình theo dõi.

- Tài khoản 153 – “ Công cụ, dụng cụ” . Tài khoản này dùng để theo dõi và quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho công cụ dụng cụ mà chưa sử dụng

- Tài khoản 156 – “ Hàng hoá”. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng giảm các loại hàng hoá của doanh nghiệp tại các kho hàng quầy hàng. Hàng hoá mua về mục đích để án buôn hoặc bán lẻ. Trường hợp vì 1 lý do nào đó phải gia công chế biến để làm tăng thêm giá trị bán thì phải cộng thêm các khoản chi phí.

           Trường hợp mua về để bán và để sử dụng mà không phan biết giữa 2 mục đích thì vẫn phỉa đưa vào TK này. Trường hợp nếu phân biệt được thì phải đưa vào từng loại tương ứng

           Những trường hợp sau tuyệt đối không được đưa vào TK 156: Hàng gia công ghi đơn Nợ 002, Hàng bán hộ ghi đơn Nợ 003. Khi phản ánh tài khoản này kế toán phải mở chi iết đến từng mặt hàng tại kho.

TK 156 có TK 1561   : “ Giá mua của hàng hoá”

                  TK 1562 : “ Chi phí thu mua của hàng hoá”

                  TK 1567 : “ Hàng hoá là bất động sản”

 

 

 

*Ghi chú:

          + Những trường hợp sau đây không được phản ánh vào tài khoản trên đây gồm: nhận hàng gia công, nhận giữ hộ cho các doanh nghiệp khác.

          +  Kế toán phải chi tiết theo từng kho hàng, từng loại hàng, từng nhóm hàng hoá.

Lưu ý: Phân biết chính xác giữa TK 152 và TK 156. Xuất bán từ 156 là phỉa viết viết hoá đơn và bán. Còn TK 152 thì chỉ viết phiếu xuất kho

           Ví dụ: Gỗ dùng để sản xuất bàn ghế-> Là NVL - > 152. Nhưng gỗ để bán được coi là hàng hoá 156

 

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG - ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH TỐT NHẤT TẠI HÀ NỘI

Liên hệ: 0989 233 284

Email: hoangtrungthat@gmail.com

 

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014