Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Hạch toán giảm Tài sản cố định

Hạch toán giảm tài sản cố định

 

  1. Giảm do nhượng bán, do thanh lý

Nhượng bán: Là những TSCĐ không cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không hiệu quả, khi nhượng bán phỉa làm đầy đủ các thủ tục cần thiết như lập hội đồng định giá, đấu giá và phải làm hợp đồng mua bán và biên bản bàn giao khi bán

Thanh lý: Là những TS bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được hoặc lạc hậu về kỹ thuật không phù hợp với yêu cầu sản xuất khi thanh lý DN phải quyết định thanh lý, thành lập hội đồng thanh lý để thực hiện vịêc thanh lý theo đúng thủ tục được quy định trong chế độ quản lý tài chính

Hồ sơ:            

  • Tờ trình thanh lý, phê duyệt thanh lý, Quyết định thanh lý
  • Biên bản thanh lý của Hội đồng thanh lý, biên bản đánh giá lại tài sản
  • Quyết định ngừng khấu hao
  • Hợp đồng bán tài sản thanh lý
  • Hoá đơn GTGT bán tài sản thanh lý
  • Hoá đơn GTGT chi phí thanh lý (vận chuyển đến nơi khách hàng mua…)

            *          Nợ TK 111, 112, 131

                                Có TK 711

                                Có TK 3331

            *          Nợ TK 214 (Số dư trích khấu hao)

                        Nợ TK 811 (Chênh lệch giữa số đã trích khấu hao - Nguyên giá tài sản)

                                   Có TK 211 (Nguyên giá tài sản)

            *          Nợ TK 811 (chi phí thanh lý)

                                Có TK 111, 112, 331

2.  Giảm do chuyển thành công cụ dụng cụ:

                        Nợ TK 153           ( CCDC còn mới )

                      Nợ TK 142, 242       ( CCDC đã qua sử dụng )

                             Có TK 211     ( Nguyên giá)

+ Mang đi góp vốn

                         Nợ  TK 221,

                       Nợ TK 214

                               Có TK 211 ( chi tiết)

+ Giảm do thiếu do kiểm kê

                        Nợ TK 214

                      Nợ TK 1388, 334

                      Nợ TK 811

                              Có TK 211

3. Hạch toán Tài sản cố định đi thuê và cho thuê:

 + Đi thuê hoạt động:

            Ở đơn vị thuê không có quyền sở hữu, chỉ có quyền sử dụng trong thời gian nhất định được ghi trong hợp đồng thuê, trong thời gian thuê đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ TSCĐ đó.

            *  Bên đi thuê hạch toán:

* Kế toán đi thuê

            + Nếu thanh toán mỗi tháng 1 lần

         

            + Nếu trả từ 2 tháng -> dưới 1 năm

               Nợ TK 142

               Nợ TK 1331 ( nếu có)

                      Có TK 111, 112, 331

           + Nếu trả từ 1 năm trở lên:

               Nợ TK 242

               Nợ TK 1331 ( nếu có)

                        Có TK 111, 112, 331

+ Kế toán cho thuê   

Không có chức năng cho thuê thương xuyên

Nợ TK 111, 112, 331

         Có TK 711

          Có TK 3331

  • Có chức năng

Nợ TK 111, 112, 331

              Có TK 511

              Có TK  3331

Nợ TK 632

         Có TK 154

           

 

  1. Hạch toán sửa chữa TSCĐ.

-Sửa chữa nhỏ  :

                          Nợ TK 154, 642  ( quá nhỏ )

                                 Nợ TK 142

                          Nợ TK 1331

                               Có TK 111, 112, 331

-Sửa chữa lớn :

                          Nợ TK 242

                                  Nợ TK 1331                      

                               Có TK 111, 112, 331

-Sửa chữa lớn, nâng cấp

                          Nợ TK 241                              

                          Nợ TK 1331                                                        

                               Có TK 111, 112, 331

-Tập hợp chi phí để kết toán phần đã chi

                          Nợ TK 211 (tăng giá TSCĐ)

                               Có TK 241

 

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH CÂP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG - ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Liên hệ: 0989 233 284

Email: hoangtrungthat@gmail.com

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels