Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Hạch toán chi phí sửa chữa nhà xưởng đi thuê

Khi doanh nghiệp đi thuê nhà để làm văn phòng, kho, xưởng... phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà có phát sinh chi phí sửa chữa thì chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối đa không quá 03 năm. ( Theo điều 7 của TT 45/2013/TT-BTC và Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC).

Kế toán hạch toán:

Nợ 642/142/242 ... 

Có 111/112/131... số tiền phải trả cho bên cho thuê.

Chú ý: Để chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê này được tính vào chi phí được trừ thì trên hợp đồng thuê phải thể hiện: quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê.

Và sẽ bị loại khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu phân bổ quá 3 năm.

Theo Điểm 2.16 - Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC - Hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực từ 2/8/2014).

 

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014