Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp - Tài khoản 642

Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp - Tài khoản 642

 

Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ chi phí sản xuất chung phục vụ cho bộ máy hành chính ( gián tiếp ) gồm các khoản: văn phòng phẩm, tiếp khách, công tác phí và các khoản phục vụ về lương, tài sản thuộc bộ máy hành chính

    Kết cấu :

* Các nghiệp vụ phát sinh :

+ Tính thuế môn bài:

Nợ TK 642

           Có TK 3338

Nộp thuế

     Nợ TK 3338

            Có TK 111, 112

+ Thanh toán các chi phí mua ngoài ( điện, nước )

Nợ TK 642

Nợ TK 1331 ( nếu có)

       Có TK 111, 112

+ Thanh toán công tác phí, tiếp khách, quảng cáo

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

          Có TK 111, 112

+ Xuất cho đối tượng chịu thuế:

Nợ TK 642

           Có TK 511 ( DT nội bộ )

Nợ TK 1331

         Có TK 3331

Không chịu thuế:

Nợ TK 642

             Có TK 511 ( DT nội bộ )

             Có TK 3331

+ Kết chuyển : Nợ TK 911

                                Có TK 642

Ví dụ: Mua máy tính

Chưa biết sử dụng cho bộ phận nào - > cho vào CCDC

Nợ TK 153                         

Nợ TK 1331

           Có TK 111, 112

Sang tuần phân cho bộ phận kế toán

Nợ TK 142 ( nếu dưới 1 năm )

Nợ TK 242 ( nếu trên 1 năm)

            Có TK 153

Nợ TK 142  lập bút toán phân bổ: Nợ TK 642

                                                 Nợ TK 154

                                                          Có TK 142   ( từng lần )

Nợ TK 242 -> lập phân bổ:       Nợ TK 642

                                              Nợ TK 154

                                                           Có TK 242 ( Từng lần )

LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG - ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH TỐT NHẤT TẠI HÀ NỘI

Liên hệ: 0989 233 284

Email: hoangtrung that@gmail.com

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014