Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Hạch toán chi phí khác - tài khoản 811

Hạch toán chi phí khác - tài khoản 811

- Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. chi phí khác gồm các khoản lỗ phát sinh hoặc những chi phí phát sinh từ các dự kiến riêng biệt với hoạt động thông thường như thanh lý, nhượng bán, tài sản và giá trị còn lại của tài sản khi thanh lý, chênh lệch, lỗ do đánh giá lại vật tư hàng hóa khi mang đi góp vốn hoặc đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.

- Tiền bị phạt thuế, truy thu thuế.

Các chi phí khác phát sinh

Kết cấu tài khoản 811

Các nghiệp vụ phát sinh:

+ Chi phí thanh lý TS:  Nợ TK 811

                                      Nợ TK 1331 ( nếu có)

                                            Có TK 111, 112

+ Chênh lệch khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ

             Nợ TK 214

             Nợ TK 811

                      Có TK 211

+ Các khoản phạt do vi phạm hành chính và truy thu thuế

          Nợ TK 811

                    Có TK 3339, 3331

Nộp:         Nợ TK 3339, 3331

                          Có TK 111, 112

+ Kết chuyển :    Nợ TK 911

                                   Có TK 811

 

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG - DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN CẤP TỐC NGẮN HẠN TẠI HÀ NỘI

Liên hệ: 0989 233 284

Email: hoangtrungthat@gmail.com

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014