Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Hạch toán chi phí hoạt động tài chính - tài khoản 635

Hạch toán chi phí hoạt động tài chính - tài khoản 635

 

Tài khoản này dung để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản lỗ liên quan đến hoạt động tài chính, chi phí đi vay, chi phí liên quan đến vốn liên doanh, chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, các khoản giao dịch về chứng khoán các khoản lỗ về tỷ giá hối đoái.

Kết cấu tài khoản:

 

Các nghiệp vụ phát sinh:

+ Lỗ trong thanh toán ( lỗ tỉ giá )

                   Nợ TK 331                                 20 000

                   Nợ TK 635                                      500

                               Có TK 1112, 1122          20 500

+ Thanh toán lãi vay

                  Nợ TK 635

                               Có TK 111, 112

+ Chiết khấu thanh toán cho người mua

                 Nợ TK 635

                           Có TK 111, 112, 131

+ Thanh toán lãi trả chậm góp

                      Nợ TK 635

                                 Có TK 242

+ Kết chuyển             :    Nợ TK 911

                                               Có TK 635       

 

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Liên hệ: 0989 233 284

Email: hoangtrungthat@gmail.com

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014