Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Kế toán bán hàng trả chậm trả góp

 

Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp đối với sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT, ghi:

 
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
 
    Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5117) (Giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)
 
   Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (Thuế GTGT phải nộp)
 
   Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT).
 
- Khi thu được tiền bán hàng, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112,. . .
 
   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.
 
- Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
 
   Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi trả chậm, trả góp).
 
Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp, đối với sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay đã có thuế GTGT, ghi:
 
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
 
   Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5117) (Giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT)
 
   Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay có thuế GTGT).
 
- Khi thu được tiền bán hàng, ghi:
 
Nợ các TK 111, 112,. . .
 
   Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.
 
- Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
 
    Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Tiền lãi trả chậm, trả góp).
 
 
Công ty kế toán Thiên Ưng
      Chuyên dạy thực hành kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế
Mr Thật: 0989.233.284
Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014