Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Đối tượng và hành vi vi phạm pháp luật về Thuế

Làm kế toán chúng ta luôn phải tuân thủ những quy tắc, quy định của pháp luật. Đó là luật kế toán , luật thuế và luạt doanh nghiệp

Trong bài viết này dayhocketoan.com xin được chia sẻ những điều kế toán có thể vô tình mắc phải để tránh:

 

Đối tượng

- Xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Người vi phạm không phân biệt cố ý hoặc vô ý đều bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật về thuế trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

- Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do thực hiện các hành vi cố ý.

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với mọi vi phạm pháp luật do mình gây ra.

Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế

- Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin so với thời hạn quy định.

- Lập, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế;

- Chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định;

- Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;

- Vi phạm trong việc chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Hành vi vi phạm khác về thuế

- Chậm nộp tiền thuế.

- Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn.

- Trốn thuế, gian lận thuế.

- Hành vi vi phạm  của cơ quan thuế, công chức thuế trong quản lý thuế.

- Hành vi vi phạm của Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác, người bảo lãnh nộp tiền thuế, Kho bạc nhà nước, cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các quy định của Luật Quản lý thuế.

- Hành vi vi phạm về thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

http://dayhocketoan.com/khoa-hoc/Ke-toan-thue.htm

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014