Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Định khoản khi mua hàng hoá, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Định khoản khi mua hàng hoá, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

 

* Mua hàng hoá

Hồ sơ:

    - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/Phiếu chi tiền mặt/UNC Chuyển tiền qua Ngân hàng

    - Hợp đồng mua bán

    - Hoá đơn mua hàng (GTGT)

    - Phiếu xuất kho của người bán từng lần (hóa đơn về sau hàng)

   - Phiếu thu tiền của người bán

  1. Trường hợp hàng về hoá đơn cùng về
    • Mua ngoài:

+ Trong nước: Nợ TK 152 “ mua NVL”

                        Nợ TK 153 “ mua CCDC”

                        Nợ TK 156 “ mua hàng hoá để bán”

                        Nợ TK 1331 “ Thuế GTGT đầu vào”

                               Có TK 111, 112, 331 : Tổng thanh toán

+ Nhập khẩu:   Nợ TK 152, 153, 156

                                     Có TK 3332  ( thuế TTĐB nếu có)

                                     Có TK 3333 ( Thuế nhập khẩu nếu có)

                                      Có TK 331 ( Số tièn chưa thanh toán)

                           Nợ TK 13312 

                                   Có TK 33312   Thuế GTGT hàng nhập khẩu

  • Mua ngoài xảy ra 2 trường hợp:

a1.  Hàng thừa so với hoá đơn : Nếu phát hiện thừa kế toán phải làm biên bản để xác nhận số hàng thừa  -> Xử lý: Nhập toàn bộ số hàng thừa

      Nợ TK 152, 153, 156   : Toàn bộ số hàng đã nhận

      Nợ TK 1331                  : GTGT theo hoá đơn

                Có TK 3388         : Số hàng thừa

                Có TK 331           : Số tiền thanh toán theo hoá đơn

  • Xử lý TK 3388 “ Phải trả, phải nộp khác

a Trả lại người bán : Nợ TK 3388

                                        Có TK 152, 153, 156   ( hàng thừa)

                                          a Mua lại :    Nợ TK 3388

                                                               Nợ TK 1331

                                                                       Có TK 331   ( số hàng thừa)

                       Yêu cầu người bán viết hoá đơn bổ sung với điều kiện là bổ sung số hàng hoá trên theo biên bản đã ký kết

                                         a Không rõ lý do:  Nợ TK 3388

                                                                               Có TK 711

                                   + Nhập theo số hàng thực nhận:

                                         Nợ TK 152, 153, 156   : theo hoá đơn

                                         Nợ TK 1331                    theo hoá đơn

                                                Có TK 331               theo hoá đơn

                                          Nợ TK 002 : giữ hộ( ghi ngoài bảng ko ghi sổ )

 

 

                             => Xử lý:   a Mua lại : Nợ TK 152, 153, 156

                                                                            Nợ TK 1331            ( người bán viết HĐ bổ sung)

                                                                                  Có TK 331

                                                         a Trả lại: Có TK 002

                                                         a Không rõ lý do: Nợ TK 152, 153, 156

                                                                                                Có TK 711  ( theo giá tương đương)

Ví dụ: Trường hợp 1: Hàng thừa so với hoá đơn: Nhập 10, thực tế 11 -> Nhập cả 11

           Trường hợp 2:  Nhập hàng thực nhận: Nhập 10, thực tế 11 -> Kế toán chỉ nhập 10 còn thừa 1 nhận giữ hộ.

           a2.  Hàng thiếu so với hoá đơn:

            Kế toán chi ghi nhận số hàng thực nhận và tiến hành lập biên bản về số hàng thiếu để làm căn cứ xử lý

                         Nợ TK 152, 153, 156   : Số hàng thực nhận

                         Nợ TK 1331                       Theo hoá đơn

                         Nợ TK 1381                       Số hàng thiếu

                                Có TK 331                   Theo HĐ

  • Xử lý: + Nếu người bán giao tiếp số hàng thiếu

Nợ TK 152. 153. 156             hàng thiếu

          Có TK 1381

 + Nếu người bán không còn hàng để giao lại cho người mua

     Nợ TK 331, 111, 112

           Có TK 1381    “  tài sản thiếu chờ xử lý “

           Có TK 1331

+ Không rõ lý do.

Quy trách nhiệm: Nợ TK 1388 ( chờ xử lý)

                             Nợ TK 334 ( trừ lương)

                             Nợ TK 811 ( chi phí khác)

                                      Có TK 1381

  1. Hàng về nhưng hoá đơn chưa về ( rất hạn chế )
  • Nếu không có hoá đơn bắt buộc phải lấy phiếu xuất kho để làm cơ sở nhập kho theo giá tạm tính

Ví dụ: Nếu là kế toán của bên bán hàng khi viết phiếu xuất kho viết theo giá bán chưa có thuế

          Nợ TK 152. 153, 156      ( Theo giá tạm tính  chưa thuế)

                      Có TK 331

  • Nếu trong trong tháng hoá đơn về thì ghi sổ bình thường, nếu trong tháng hoá đơn vẫn chưa về sang tháng sau hoá đơn về thì điều chỉnh bút toán trên bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Xoá giá tạm tính = bút toán đỏ rồi ghi giá thực tế = bút toán thường.

   Nội dung ghi: Huỷ bút toán ghi ngày …. Theo phiếu xuất kho…

           Nợ TK 152, 153, 156

           Nợ TK 1331

                    Có TK 331

Cách 2: Ghi số chênh lệch giữa giá tạm tính với giá thực tế bằng bút toán đỏ

 Trường hợp nếu giá tạm tính > giá thực tế

Hoặc bút toán thường ( giá tạm tính  < giá thực tế )

          Nợ TK 1331    bổ sung thuế GTGT

                 Có TK 331

Ví dụ: Mua hàng ngày 25/4 chưa có hoá đơn. Bán hàng ngày 26/4 lại viết hoá đơn cho khách . Đến 1/5 hoá đơn bên bán gửi về cho mình ghi 1/5 . Kế toán xử lý thế nào?

Xử lý:

Mua hàng ngày 25/4 chưa hoá đơn -> yêu cầu viết hoá đơn cho ngày 25/4. Khi bên bán nói bên mua chưa thanh toán tiền thì chưa viết hoá đơn -> Bên mua yêu cầu bên bán viết hoá đơn nhưng chưa xé ra khỏi cuống khi nào có thanh toán tiền thì xé hoá đơn ra là được, còn nếu trong trường hợp viết hoá đơn ngày 1/5 thì yêu cầu bên bán ghi phần nội dung là hoá đơn tiền hàng theo phiếu xuất kho số …. Nếu trong trường hợp bên bán viết hoá đơn mà bên mua không lấy thì đã xé hoấ đơn ra rồi thì vẫn kẹp hoá đơn lại và lập biên bản ghi là bên mua không chấp nhận lấy hoá đơn

c, Hàng về trước hàng về sau:

   Theo quyết định 15  : Nợ TK 151    ( Hàng đang đi đường )

                                      Nợ TK 1331

                                                 Có TK 111, 112, 331

     Hàng về :         Nợ TK 152, 153, 156

                                   Có TK 151

  Theo Quyết định 48 sẽ không hạch toán qua TK 151, khi hàng  đang đi đường thì kế toán vẫn hạch toán vào kho để làm cơ sở xuất hoá đơn khi người mua cần hoặc có thể đưa vào TK 151 nhưng phải có giải trình

Chú ý: Đối với hàng nhập khẩu tuyệt đối không được xuất bán trước khi chưa có hàng

 

KHOÁ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG - HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Liên hệ: 0989 233 284

Email: hoangtrungthat@gmail.com

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels