Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Định khoản Thuế thu nhập doanh nghiệp (3334)

 

 

Hướng dẫn kế toán cách hoạch toán Định khoản Thuế thu nhập doanh nghiệp (3334)

1. Khi tính thuế TNDN ghi:

Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
2. Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
 
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Có TK 111, 112,. . .
 
3. Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:
 
- Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch ghi:
 
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Có TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211).
 
- Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:
 
Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)
 
Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
- Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước, ghi:
 
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Có các TK 111, 112,. . .
 
Công ty kế toán Thiên Ưng
HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ ngắn hạn thực tế
Mr Thật: 0989.233.284
Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại vàng
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại vàng
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014