Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Đề tài"Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34"

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG  giới thiệu

Đề tài"Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34"

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

Phần thứ I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu -công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp

I/ Sự cần thiết  phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu  -công cụ

dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp

1. Vị trí của vật liệu -công cụ dụng cụ đối với quá trình xây lắp  

2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp

3. Nhiệm vụ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp  

II/ Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu -công cụ dụng cụ  6

1. Phân loại nguy ên vật liệu -công cụ dụng cụ  6

2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp   8

III/ Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ  11

1. Chứng từ sử dụng  11

2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ  12

IV/ Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ  17

A. Kế toán tổng hợp VL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuy ên  18

A1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng vật liệu CCDC  18

1. Tài khoản kế toán sử dụng  18

2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu  19

A2. Kế toán tổng hợp các trường hợp giảm vật liệu, CCDC  23

1. Kế toán tổng hợp giảm vật liệu  23

2. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất CCDC  25

B. Kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ   28

V. Sổ kế toán sử dụng cho kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC ở doanh nghiệp xây lắp 29

Phần thứ II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở Công ty xây dựng số 34 31

I/ Đặc điểm tình hình chung ở công ty xây dựng số 34  31

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 34  31

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 34  33

3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty xây dựng số 34  34

4. Tổ chức công tác kế toán của công ty xây dựng số 34  35

II/ Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu -CCDC ở công ty xây dựng số 34  40

1. Phân loại vật liệu CCDC ở công ty xây dựng số 34  40

2. Tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở công ty xây dựng số 34  41

3. Trình tự nhập -xuất kho vật liệu  54

4. Kế toán chi tiết vật liệu, CCDC tại công ty xây dựng số 34  55

5. Đánh giá vật liệu  58

A. Đối với nguy ên vật liệu  59

B. Đối với công cụ dụng cụ  59

6. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34  60

7. Kế toán tổng hợp nhập -xuất vật liệu công cụ dụng cụ 61

Chương thứ III: Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại Công ty xây

dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty 81

I/ Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34  81

1. Ưu điểm  82

2. Hạn chế  84

II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu ở công ty xây dựng số 34 85

KẾT LUẬN  87

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chuyên dạy thực hành kế toán trên chứng từg thực tế

Mr Thật: 0989233284

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] ???3ng láo?i

khuyến mại 2014

Fake Jewelry Online Replica Bvlgari Jewelry Replica Bvlgari Bracelet Replica Bvlgari Ring Replica Cartier Jewelry Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Love Bracelets Replica Cartier Love Rings Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Jewelry Replica Hermes Jewelry Replica Piaget Jewelry Replica Rolex Jewelry Replica Van Cleef Arpels Jewelry Replica Van Cleef & Arpels Bracelets Replica Van Cleef & Arpels Necklaces Replica Cartier Sieraden Replica Bvlgari Replica Bvlgari-armband Replica Cartier Sieraden Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier liefdesarmbanden Replica Cartier Liefdesringen Replica Trinity de Cartier Replica Van Cleef & Arpels Fake Jewelry deutschland Replica Bvlgari Replica Cartier Replica Cartier Juste Un Clou Replica Cartier Liebesarmb?nder Replica Cartier Liebesringe Replica Trinity de Cartier Replica Christian Dior Replica Hermes Replica Piaget Replica Rolex Replica Van Cleef & Arpels Réplique Cartier bijoux Réplique Bulgari Réplique Cartier Réplique Bracelets d'amour Cartier Réplique Cartier Juste Un Clou Réplique Bagues d'amour Cartier Réplique Trinité de Cartier Réplique Christian Dior Réplique Hermès Réplique Piaget Réplique Rolex Réplique Van Cleef & Arpels Falsa Joyería Réplica Bvlgari Falsa Cartier imitacion Anillos de amor Cartier imitacion Cartier Juste Un Clou imitacion Pulseras Cartier Amor imitacion Trinidad de Cartier Falsa Christian Dior Falsa Hermes Falsa Piaget Falsa Rolex Falsa Van Cleef y Arpels imitacion Collares Van Cleef & Arpels gioielli Cartier falsi imitazioni Bulgari imitazioni Cartier imitazioni Anelli d'amore di Cartier imitazioni Braccialetti d'amore Cartier imitazioni Cartier Juste Un Clou imitazioni Trinità di Cartier imitazioni Christian Dior imitazioni Ermete imitazioni Piaget imitazioni Rolex imitazioni Van Cleef & Arpels imitazioni Bracciali Van Cleef & Arpels