Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Chuyên đề “kế toán nguyên vật liệu” tại công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển của đất nước trong những năm qua ngành xây dựng cơ bản ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thương trường, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung nền kinh tế của đất nước.

Trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì nguyên vật liệu đóng vai trò chủ yếu của quá trình sản xuất và là tiền đề để hình thành nên sản phẩm mới. Đặc biệt ngành xây dựng có chi phí cao, về chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất (khoảng 70% - 80%). Do đó chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, đến giá thành, lợi nhuận, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các vấn đề về giá cả và chất lượng của các loại nguyên vật liệu sẽ là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và chất lượng sản phẩm, các công trình xây dựng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, giá cả không ngừng biến đổi và tăng cao, đáng quan tâm là giá cả các loại nguyên vật liệu đầu vào.Vì vậy công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu đóng vai trò hết sức quan trọng.

Để mang lại lợi ích cho khách hàng cũng như lợi nhuận cho công ty thì việc dầu tiên là kế toán cần phải hạch toán rõ ràng, đầy đủ, chính xác nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất vật chất. Các doanh nghiệp buộc phải quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu mà đảm bảo được chất lượng của sản phẩm, công trình. Đó cũng là biện pháp đúng đắn để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tiết kiệm được chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Hơn nữa vật liệu là một bộ phận hàng tồn kho rất quan trọng của doanh nghiệp, do đó việc hạch toán và quản lý nguyên vật liệu kịp thời cho sản xuất . Đồng thời kiểm tra, giám sát được định mức tiêu hao nguyên vật liệu, ngăn chặn việc sử dụng lãng phí vật liệu. Để làm được điều này các doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ quản lý mà kế toán là công cụ giữ vai trò chủ đạo. 

Nhận thức được vai trò của kế toán một cách rõ ràng, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu trong quá trình quản lý chi phí của doanh nghiệp. Việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu một cách khoa, học hợp lý là có ý nghĩa thực tiễn rất cao trong việc nâng cao chất lượng, quản lý và khả năng  sử dụng vật liệu một cách có hiệu quả. Kế toán nguyên vật liệu được thực hiện tốt sẽ giúp doanh nghiệp huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, tổ chức hợp lý việc cung cấp và dự trữ.

Đối với công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh, thì yếu tố nguyên vật liệu không thể thiếu. Nguyên vật liệu ảnh hưởng tới sự sống còn của các doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp luôn luôn phải tìm hiểu thị trường nguyên vật liệu trên mọi phương diện là giá cả, chất lượng, nhà cung cấp, thị trường. Để làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu sẽ giúp cho công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lao động, tiết kiệm được chi phí sản xuất, thực hiện được mục tiêu hàng đầu của công ty là mục tiêu lợi nhuận, bên cạnh đó phải đảm bảo sự an toàn cho những công trình, tạo niềm tin cho khách hàng, giữ uy tín cho công ty mình.

Xuất phát từ những vấn đề trên và qua thời gian thực tế tại công cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh, em đã chọn chuyên đề : kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh, để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

 

Các bạn muốn lấy bài đầy đủ chuyên đề kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh, xin vui lòng gửi thông tin vào email hotroketoan68@gmail.com, hoặc liên hệ trực tiếp Mr Thật 0989.233.284 để lấy bài miễn phí.

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014