Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

-Điều kiện áp dụng:

Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với kích cỡ, sản phẩm khác nhau.

-Đặc điểm:

Đối tượng tập hợp chi phí là tập hợp theo nhóm sản phẩm của toàn bộ quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm trong quy trình đó.

-Trình tự tính giá thành:

+ Đầu tiên là tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm.

+ Xác định tỷ lệ tính giá thành :g Căn cứ vào giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức.

 

Tỷ lệ giá thành

=

Tổng giá thành thực tế toàn bộ sản phẩm

/

Tổng giá thành theo kế hoạch (Định mức)

x

100

 

Xác định giá thành theo từng quy cách, kích cỡ, phân cấp trên cơ sở tỷ lệ:

 

Giá thành thực tế    =  Giá thành kế hoạch              x               giá thành tỷ lệ

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014