Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Cách hạch toán các khoản nộp phạt tiền thuế

 

Công ty kế toán Thiên Ưng hướng dẫn cách hoạch toán các khoản bị phạt thuế theo chuẩn mực kế toán

Hạch toán vào Tk 811:


Nợ 811
    Có 338,111

Cuối năm kết chuyển:
Nợ 911
    Có 811

Chú ý: kế toán phải loại chi phí này ra khỏi chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN, cuối kỳ trừ vào lợi nhuận sau thuế, kết chuyển

Nợ TK 421

     CÓ TK 811.
 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Học kế toán Thiên Ưng Online
Học kế toán Thiên Ưng Online
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014