Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành

Các phím tắt thường dùng trên Word

CÁC PHÍM TẮT THƯỜNG SỬ DỤNG NHẤT TRONG WORD

Khi làm việc trên Word, các bạn đa số thường sử dụng chuột hoặc những cách thủ công mà chưa biết cách sử dụng cũng như tận dụng hết những công dụng của các phím tắt. Việc sử dụng các phím tắt này không những giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn khi soạn thảo các văn bản, giấy tờ cần thiết trong công việc kế toán của mình.

Dưới đây kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ những phím tắt thường được sử dụng nhiều nhất trên Word để các bạn cùng tham khảo:

File

Ctrl + O mở file cũ
Ctrl + N: mở file mới
Ctrl + W = Ctrl + F4: đóng cửa sổ hiện thời
Ctrl + S: save
F12 = Save as
Ctrl + P : in
Alt + F4: đóng toàn bộ cửa sổ
Ctrl + di chuyển con xoay chuột lên xuống: phóng to thu nhỏ màn hình

Font

Ctrl + B: in đậm
Ctrl + I: in nghiên
Ctrl + U: gạch chân
Ctrl + Shift + F : vào mục đổi font chữ
Ctrl + Shift + P : vào mục đổi cỡ chữ
Ctrl + D: mở hộp thoại định dạng font
Shift + F3: Chuyển chữ thành in hoa toàn bộ văn bản (sau khi đánh dấu toàn bộ văn bản)

Sao chép, cắn dán

Ctrl + C: copy
Ctrl + V: paste
Ctrl + X: cắt
Ctrl + Shift + C: sao chép định dạng
Ctrl + Shift + V: paste định dạng

To nhỏ cỡ chữ

Ctrl + ] : tăng 1 cỡ chữ
Ctrl + [ : giảm 1 cỡ chữ
Ctrl + > : tăng 2 cỡ chữ
Ctrl + < : giảm 2 cỡ chữ

Tạo chỉ số

Ctrl + Shift + “+=” : chỉ số trên
Ctrl + “+=” : chỉ số dưới

Căn lề văn bản

Ctrl + L : trái
Ctrl + R: phải
Ctrl + E: giữa
Ctrl + J: căn 2 lề trái phải
Tab: Thụt dòng đầu tiên của đoạn VB
Ctrl + T: thụt từ dòng thứ 2 của đoạn VB
Ctrl + M: thụt vào toàn bộ đoạn vằn bản
Ctrl + Shift + M: lệnh hủy Ctrl + M
Ctrl + Q: thu gọn khoảng cách giữa các dòng

Phục hồi, hoàn trả tình trạng trước / sau một hành động

Ctrl + Z
Ctrl + Y
F4: lặp lại câu lệnh liền kề trước đó

Tìm kiếm, thay thế dữ liệu

Ctrl + H: thay thế
Ctrl + F: tìm kiếm

Di chuyển trong file

Ctrl + G (=F5)
PageUp
Pagedown
Ctrl + home
Ctrl + end

Chọn văn bản:

Shift + mũi tên phải
Shift + mũi tên trái
Shift + mũi tên lên: chọn một dòng bên trên
Shift + mũi tên xuống: chọn một dòng bên dưới
Ctrl + Shift + mũi tên phải : chọn một chữ bên phải
Ctrl + Shift + mũi tên trái : chọn một chữ bên trái
Ctrl + A: chọn toàn bộ văn bản
Ctrl + Shift + home: chọn từ con trỏ đến đầu VB
Ctrl + Shift + end: chọn từ con trỏ đến cuối VB

Xóa

Delete: xóa trước
Backspace: xóa sau
Ctrl + Delete : xóa một từ trước 
Ctrl + Backspace: xóa một từ sau

Menu & Toolbar

Alt: chạy lên thanh menu
Tab: di chuyển đến mục tiếp theo trong thanh menu
Shift tab : di chuyển ngược lại
Ctrl + tab: đến thẻ tiếp theo
Alt + ký tự gạch chân
Alt + mũi tên xuống  mũi tên xuống) : xổ danh mục trong một mục
Enter: chọn
ESC: thoát khỏi các thanh menu & toolbar

Giãn dòng:

Ctrl + 1: giãn dòng 1 line
Ctrl + 2: giãn dòng 2 line
Ctrl + 5: giãn dòng 1,5 line

Khác

Ctrl + F2 = xem trước trang in
Ctrl + F5: thu nhỏ cửa sổ file
Ctrl + F10: mở rộng cửa sổ file hết cỡ


Xem thêm: Các phím tắt thường dùng khi làm kế toán trên Excel

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in   
 
Tạm nghỉ học
Tạm nghỉ học
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014