Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành
KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI HÀ NỘI
Dạy thực hành kế toán tổng hợp, dạy lên sổ sách, cách lập BCTC,học thực hành kế toán Thuế,thủ thuật kế toán. Dạy trên chứng từ thực tế và các phần mềm kế toán Excel, Fast, Misa..
HỌC PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST - MISA dạy thực hành kế toán trên phần mềm
Học thực hành kế toán trên phần mềm Fast, Misa trên chứng từ thực tế của các loại hình doanh nghiệp TM, SX, XD...Dạy thủ thuật kế toán
HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN EXCEL dạy lên sổ sách học cách lập BCTC trên excel
Dạy thực hành kế toán trên excel, dạy lên sổ sách, lập BCTC. Dạy thủ thuật cân đối lãi lỗ
KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ CẤP TỐC NGẮN HẠN TẠI HÀ NỘI
Dạy thực hành kế toán thuế. Dạy thực hành kế khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN. Học cách tối ưu hóa chi phí Thuế cho doanh nghiệp
Khóa học kế toán thuế tổng hợp trọn gói
Học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên thực tế. Dạy lên sổ sách, lập BCTC, kế toán thuế, học phần mềm kế toán trên chứng từ thực tế
KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CHO NGƯỜI ĐÃ HỌC QUA VỀ KẾ TOÁN
khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế dành cho người đã học qua lý thuyết về kế toán, muốn học thực hành để lấy kinh nghiệm đi làm.
KHÓA HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP CẤP TỐC NGẮN HẠN CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ VỀ KẾ TOÁN
khóa học kế toán tổng hợp dành cho người chưa biết về kế tóan hay đã quên gần hết, sẽ học lý thuyết + thực hành thực tế.
Dạy cách nhập chứng từ lên sổ trên phần mềm kế kế toán Fast, Misa. Dạy cách lên BCTC. học thủ thuật kế toán
Chia sẻ cho kế toán biết học kế toán ở đâu là tốt nhất và trung tâm nào là nơi dạy thực hành kế toán tốt nhất
Khóa học làm báo cái tài chính trên Excel hướng dẫn cho kế toán cách làm sổ sách, lên các báo và in báo cáo tài chính
 
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
Giảm 20% học phí khóa học kế toán
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014